Ամսաթիվ՝ 11-14 նոյեմբերի 2018

Վայր՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան

Ամսաթիվ՝ 14-17 նոյեմբերի 2018

Վայր՝ Վրաստան, ք. Թբիլիսի

Կազմակերպիչներ՝ Օրլովի տարածքային արտահանման աջակցման Կենտրոն և «Իվենթսենթր»

Միջազգային բիզնես առաքելության մասնակիցների ցանկ՝

  1. «Ապագայի բարձր տեխնոլոգիաներ» ՍՊԸ
  2. «Մեդիկանտ» ՍՊԸ
  3. Անհատ ձեռնարկատեր Խարլամով Մ.Վ.

Բիզնես առաքելության բոլոր մասնակիցների համար կազմակերպվել էին այցելությունները 2018 թ. նոյեմբերի 12-13-ը հայկական և նոյեմբերի 15-16-ը, վրացական արդյունաբերական ձեռնարկությունները և անհատական բանակցություններ ըստ գործունեության ոլորտի, այդ թվում Օրլովի փոքր և միջին ձեռնարկությունների անհատական ցանկություններով և խնդրանքներով: