Պատվիրակության անդամների ցանկը՝

  • «Տրիումֆ» ՍՊԸ
  • «ՊՏՊԱ» ԲԲԸ
  • «ՊՊՈ ԷՎՏ» ԲԸ
  •  «Էլեկտրոդներ»
  • «Ռադիոգործարան» ԲԸ